AMERİKAN BEYAZ MEŞE – AMR. VVEISSEICHE

image0000014B

Ticari Adları Amerikan Beyaz Meşesi, W. Oak
Benzeri Beyaz Meşe .Kestane, Avrupa Beyaz Meşesi
Menşei/Memleketi Kuzey Amerika’nın tamamında ama daha çok doğu ve orta eyaletlerinde bulunmaktadır. Kaplamalık çeşiti daha boldur. Amerika’da 8o’den fazla çeşiti vardır, bu da bazı karışıklıklara sebep olmaktadır.
Kullanım Yerleri Beyaz Meşe tüm alanlarda kullanılmaktadır.  Kaplama ve kereste sahalarında belirgin karakterinden dolayı çok rağbet görmektedir. Kaplama ve kereste olarak; mobilya, kapı, parke ve merdiven gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Özellikleri Birçok çeşiti olmasından dolayı belirgin birçok değişik renkleri vardır. Nemli ağaç; metal ile temas ettiği takdirde, renk değişimine uğrar.